Sign in

Including shipping

This March marks a month where we have lived with corona for a year. This calls for a status. We ask the question: How has it actually gone since Denmark closed down on 11 March 2020? Nonetheless in the rest of the world. It is undeniable that a high number of industries have been largely affected by the situation.

Some industries find themselves in a status-quo kind of situation, while others have been experiencing growth this year. This, of course, depends on the degree of restrictions that one is limited by. …

De fleste ved godt, at kundetilfredshed er vigtigt. Men det er måske de færreste, der ved, hvor vigtigt det er. Det er også meget svingende, hvor meget virksomheder lægger vægt på det. Du vil nok sjældent høre et firma udtale, at det ikke er noget, de lægger vægt på. Men der er stadig langt fra de virksomheder, hvor kundetilfredshed er en del af kerne-DNA’en og så på dem, hvor det bare er noget, der er udtalt på overfladen.

Babak Shahbaz er ikke i tvivl om, at en stor del af successen hos FuelSupply skyldes deres store fokus på kundeservice- og…

Babak Shahbaz

Babak Shahbaz er partner i firmaet FuelSupply. Følg med i indlæg og artikler her. // Babak Shahbaz is partner in FuelSupply; a bunker operations firm.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store