If you want to work in shipping, a freight forwarder is probably one of the most obvious training options. In a nutshell, freight forwarders work in freight transport: they make sure goods get safely from A to B. The job involves a lot of oversight, as you have to keep…


Including shipping

// Read more about Babak Shahbaz here

This March marks a month where we have lived with corona for a year. This calls for a status. We ask the question: How has it actually gone since Denmark closed down on 11 March 2020? Nonetheless in the rest of…


Originally published at https://dera.dk on February 23, 2021.

Udvandring til andre lande har forgået i mange år. Men hvor det for 150 år siden var flugten fra fattigdom og arbejdsløshed, der eksempelvis ledte os til USA, er det i dag et udtryk for overskud. I dag har vi for længst…


// Læs mere om Babak Shahbaz her.

De fleste ved godt, at kundetilfredshed er vigtigt. Men det er måske de færreste, der ved, hvor vigtigt det er. Det er også meget svingende, hvor meget virksomheder lægger vægt på det. Du vil nok sjældent høre et firma udtale, at det ikke…

Babak Shahbaz

Babak Shahbaz er partner i firmaet FuelSupply. Følg med i indlæg og artikler her. // Babak Shahbaz is partner in FuelSupply; a bunker operations firm.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store